Tuesday, 28/06/2022 - 18:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

Hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19!

Hướng dẫn nội dung ôn tập các môn cho học sinh 3 khối (Riêng môn Tiếng Anh chung cả 3 khối trong 1 File).

Học sinh thuộc khối nào thì tải về theo khối tương ứng bên dưới, giải nén và mở các File để xem, học tập.

KHỐI 10 :

Bấm vào biểu tượng bên dưới để tải về nội dung kiến thức ôn tập các môn khối 10

 

KHỐI 11 :

Bấm vào biểu tượng bên dưới để tải về nội dung kiến thức ôn tập các môn khối 11

 

 

KHỐI 12:

Bấm vào biểu tượng bên dưới để tải về nội dung kiến thức ôn tập các môn khối 12

 

MÔN TIẾNG ANH CHO CẢ 3 KHỐI;

Bấm vào biểu tượng bên dưới để tải về

Nguồn:Phú Thọ Copy link
Bài tin liên quan