Tuesday, 28/06/2022 - 19:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

Kế hoạch tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Sơn năm học 2020 - 2021!

 

Bấm vào biêu tượng bên dưới để tải về:

 

1. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Sơn năm học 2020 - 2021!

 

 2. Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Sơn năm học 2020 - 2021!

Nguồn:Phú Thọ Copy link
Bài tin liên quan